Kontaktuppgifter

Hestra Truck & Maskin AB

Box 135

335 03 Hestra

Besöksadress

Lilla Hestra

335 72 Hestra

Tel: 0370-33 59 20

Fax: 0370-33 45 20

www.hestratruck.se